Курс-Семінар "Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності"

Горячая линия 

  (063) 288-49-86

(066) 069-28-72   /  (097) 889-12-22

 

 

Лицензия Министерства ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ Серия АД №073349 от 29.11.2015 г.
Адрес г.Киев, ул.Белорусская, 22, офис 318, график работы пн-пт 10.00-19.00, сб 10.00-14.00

Обратный звонок Наши менеджеры скоро свяжутся с вами
Неверное имя
Неверный телефон
Спасибо. Мы скоро вам перезвоним.

Кількість ак.г. 30 академ. годин

Час по вихідним дням

Ціна 4000,00 грн

викладає бухгалтерські курси в Києві, курси бухгалтер, курси головний бухгалтерСемінар проводить:  Проскура Катерина Петрівна. Викладач курсів по бухгалтерському обліку і «1С: Бухгалтерія 8.2», працює в «Успіх» більше 8 років, д.е.н., доц. кафедри аудиту ВНЗ «Київський національний університет ім. Вадима Гетьмана ». Сертифікований аудитор з 2009 року, лектор Аудиторської палати України. Практичний досвід в консультуванні та проведенні семінарів, тренінгів, вебінарів з питань бухгалтерського обліку, оподаткування, комерційної діяльності. Закінчила Чернігівський національний інститут економіки і управління за спеціальністю «Фінанси». У 2014 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.08 - гроші фінанси і кредит на тему «Ефективність податкового адміністрування в умовах посткризового розвитку». Досвід викладацької діяльності понад 10 років. Серед дисциплін, які викладає: «Податкова система», «Бухгалтерський облік», «Аудит», «Аудит оподаткування підприємств», «Контроль і ревізія», «Судово-бухгалтерська експертиза». Член Спілки аудиторів України та Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України з 2013 року.

Тема

Результат навчання

Вступ до МСФЗ. Загальні принципи організації обліку і підготовки фінансової звітності

Вступ до МСФЗ

Концептуальні основи підготовки фінансової звітності

IAS 1, IAS 34, IAS 8, IAS 7

Під час тренінгу слухачів знайомлять з концептуальною основою, на яку базуються Рада з МСФЗ при створенні стандартів та інтерпретацій, вимоги стандарту МСФЗ (IAS) 1 до структури фінансової звітності і до кожного її елементу, а також вимоги МСФЗ (IAS) 8 до критеріїв вибору і змін облікової політики. Також буде приділено увагу особливостям складання проміжної фінансової звітності та практичним аспектам підготовки звіту про рух грошових коштів.

Облік запасів, основних засобів та нематеріальних активів

IAS 2, IAS 38, IAS 36, IAS 16,

IFRS 5

У процесі вивчення даного модуля будуть розглянуті всі аспекти обліку основних засобів та нематеріальних активів. Також, розглядаються визнання основних засобів, наступні витрати, оцінка та переоцінка, припинення визнання основних засобів, зниження вартості основних засобів МСФЗ (IAS) 36. Первісне визнання і подальший облік нематеріальних активів у відповідності зі стандартом МСФЗ (IAS) 38. Ознаки знецінення, визнання і відновлення збитку від знецінення відповідно до стандарту МСФЗ (IAS) 36. Особливості визнання та оцінки запасів та груп вибуття.

Визнання та оцінка доходів

IFRS 15, IAS 21, IAS 37

Під час тренінгу буде розглянута п’ятикрокова модель визнання договорів з покупцями, компоненти виручки, включаючи практичні аспекти їх розрахунків, особливості визнання модифікації договорів, визнання доходів по операціях з ліцензіями (IFRS 15). Особливості визнання доходів у валюті, відображення курсових різниць (IAS 21). Створення резервів і умовних зобов'язань МСФЗ (IAS) 37

Оцінка справедливої вартості та фінансові інструменти не для фінансового сектора

IFRS 13, IFRS 9, IFRS 7

Модуль присвячений визнанню, класифікації, вимірюванню, поданням і розкриття інформації про фінансові інструменти для нефінансового сектору (IFRS 9, 7). Також будуть розглянуті основні питання оцінки активів і зобов’язань за справедливою вартістю (IFRS 13).

Податки на прибуток. Розкриття інформації про пов’язаних осіб та події після звітної дати

IAS 10, IAS 24, IAS 12

Поточний модуль присвячений розгляду поточного оподаткування, а також різних аспектів визнання, оцінки та відображення у фінансовій звітності відкладеного оподаткування, як найбільш складного. Будуть розглянуті особливості обліку відкладеного оподаткування в Україні. Будуть розглянуті види подій, що відбулися після звітної дати та їх вплив на фінансову звітність МСФЗ (IAS) 10. Також розглядаються види пов'язаних сторін та вимоги щодо розкриття інформації по ним МСФЗ (IAS) 24.

Інвестиційна нерухомість та оренда

IAS 40, IFRS 16

В даному модулі будуть проаналізовані всі аспекти обліку інвестиційної нерухомості, розглядаються класифікація та первісне визнання інвестиційної нерухомості, наступні витрати, оцінка та переоцінка відповідно до МСФЗ (IAS) 40 «Інвестиційна нерухомість». Також будуть розглянуті типи оренди та принцип класифікації, облік фінансової та операційної оренди, продаж активу із зворотною орендою відповідно до МСФЗ 16. Буде приділено увагу практичним аспектам визначення вартості активу «Право на оренду» та його амортизації. Також будуть розглянуті практичні аспекти визнання договорів оренди та відокремлення сервісної компоненти.

Популярные курсы 

 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #f_syc9 #eef77 #020614063440